<!–:BG–>Услуги<!–:–><!–:en–>Services<!–:–>

Zaggituning Design Studio Ви предлага:

  • Индивидуални решения за ця??остния или частичен външен вид на ??ашия авт??мобил, както по Ваш личен проек??, така и изготвен от наш??те пр??фесионални дизайнери
  • Монтаж и гаранция н?? ??сенон, а??арми, ??аркт??оник и др??г??;
  • Със съдейст??ието на SuperSound, Zaggituning Design Studio предлага изговяне на ??удио-визуал??и и мулт??медийн?? проек??и специа??но съобразени с Вашият ав??омо??и?? и желан??ята Ви;
  • Монтаж на голямо разнообр??з????е от тунинг аксесоари – волан??, мигачи, оглед????а, ????атъмняване на стъкла и стопове, вграждане на монитори и камери, премахване на външни д????ъжки на вратите, ??о??ул??о отваряне чрез дист????ционно, от??аряне на врати тип: LSD, SCISSORS, UP-SIDE DOORS, к??мфортно затваряне на стъкл????та, ел. ??тъкла, ц??????нтрално закл????????ане, нео?? в и под купет??, нестандар??ни и уникалн?? дизайнер??????ки ре??ени??,

    ??зпълнени о???? д??????рво, стъкломат ?? т??пицерия – оформящи ви??а н?? аудио интериора Ви, поръчка на надпи??и, вин??ли, трeйбал??, рисуване с аерог??аф, изработка на пл??ки за километражи и мног?? други;

  • Сер??????на поддръжка;

Също т????ка разполагаме и с Пътна Помощ, която е на разположение на нашит?? клиент?? 24/7.